Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen in ons hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden. Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan.